music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
10 tanda badan kurang air
Saturday, 10 August 2013, 04:09 - Permalink | 0 Comments


 BADAN  manusia  sebenarnya  terdiri  daripada  70 %  air  yang  mengawal  suhu,  melindungi organ  dalaman  dan  membantu  peredaran  oksigen  ke  sel  tubuh.

 Kekurangan  air  di  dalam  badan  boleh  memberi  kesan  kepada  tubuh  badan  kita.

 Justeru,  kamu  perlu  memastikan  kandungan  air  dalam  tubuh  badan  sentiasa  stabil  untuk  mengelakkan  dehidrasi.

 Berikut  adalah  10  tanda  kamu  mengalami  dehidrasi  dalam  badan.  Jadi,  pastikan  kamu  minum  air  setiap  hari.

1.  MULUT  KERING  DAN  LIDAH  BENGKAK
 Cara  terbaik  untuk  mengelak  mulut  kering  dan  lidah  bengkak  ialah  minum  air  ketika  haus.  Tetapi,  jika  tidak  pulih,  berjumpalah  dengan  doktor.

2.  AIR  KENCING  MENJADI  KUNING  PEKAT
 Apabila  badan  kekurangan  air,  buah  pinggang  akan  cuba  menjimatkan    air  di  dalam  badan  atau  menghentikan  pengeluaran  air  kencing.  Akibatnya,  air  kencing  akan  bewarna  lebih  gelap  atau  kuning  pekat.


3.  SUKAR  BUANG  AIR  BESAR
 Ketika  mengalami  dehidrasi,  usus  besar  akan  menjimatkan  air  dalam  badan  dan  akhirnya  menyebabkan  bahan  buangan  menjadi  keras  dan  kering.

4.  KULIT  MENJADI  KURANG  KENYAL
 Kamu  juga  boleh  mencuba  dengan  mencubit  kulit  di  bahagian  siku.  Sekiranya  dicubit  dan  kulit  lambat  kembali  normal  atau  tidak  kenyal,  maka  sebenarnya  kamu  mengalami  dehidrasi.

5.  JANTUNG  BERDEBAR-DEBAR
 Jantung  memerlukan  badan  yang  sihat  dan  normal  untuk  berfungsi.  Sekiranya  berlaku  penurunan  aliran  darah  akibat  dehidrasi,  kebiasaanya  jantung  akan  berdebar-debar.

6.  KEKEJANGAN  OTOT
 Kekejangan  otot  kebiasaanya  berlaku  selepas  selesai  melakukan  latihan  atau  sukan.  Ia  berlaku  sekiranya  badan  mengalami  dehidrasi  kronik.

7.  PENING
 Dehidrasi  juga  menyebabkan  kepala  menjadi  pening  dan  pengsan.  Salah  satu  tanda  dehidrasi  ialah  badan  rasa  seperti  melayang  ketika  bangun  dengan  cepat  ketika  di  posisi  duduk  atau  tidur.

8.  MUDAH  PENAT 
 Dehidrasi  kronik  akan  mengurangkan  jumlah  darah  dan  tekanan  darah.  Ia  juga  akan  mengurangkan  jumlah  oksigen  ke  darah.  Tanpa  oksigen  yang  cukup,  otot  dan  fungsi  saraf    akan  bekerja  dengan  lambat  dan  menjadikan  kamu  cepat  penat.

9.  AIR  MATA  KERING
Air  mata  digunakan  untuk  mebersih  dan  menyegarkan  mata.  Air  mata  akan  berhenti  keluar  sekiranya  jumlah  air  dalam  badan  semakin  kurang.

10.  PANAS  DALAM  BADAN 
Air  memainkan  peranan  penting  dalam  mengawal  suhu  badan.  Apabila  kamu  mengalami  dehidrasi,  tubuh  akan  berhenti  mengeluarkan  peluh  dan  membuat  badan  kamu  berasa  panas.