music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tip & pantang larang kecantikan ( Part 1 )
Friday, 19 July 2013, 16:50 - Permalink | 0 Comments


Dalam  dunia  kecantikan,  terdapat pelbagai  tip  ringkas  yang boleh  dipraktikkan  untuk  menjadikan  kamu  seorang  yang  hebat!

Berikut  beberapa  panduan  dan  kaedah  yang  diperoleh  daripada  pakar  kecantikan  yang  boleh  diaplikasikan  dengan  bajet  yang  minimum.

Justeru,  terpulang  kepada  kamu  sama  ada  mahu  memulakan  langkah  pertama  bagi  menonjolkan  kecantikan  yang  kamu  miliki  dengan  melakukan  beberapa  helah  seperti  berikut.
  
Cubalah!

Pantang  larang  dalam  kecantikan,  jangan  sesekali  tidur  tanpa  menanggalkan  solekan  terlebih  dahulu.  Kulit  tidak  dapat  bernafas  sekiranya  kamu  asyik  memakai  solekan.  Jadi  jangan  merungut  kalau  jerawat  mulai  memenuhi  wajahmu  disebabkan  sikap  malas  kamu  sendiri.Kecantikan  tidak  terhad  kepada penjagaan  raut  wajah  semata-mata.  Sebaliknya,  tumpukan  juga  pada  penjagaan  di  bawah  garis  rahang  seperti  leher,  tapak  tangan  dan  kawasan  sekeliling  mata  untuk  mengekalkan  keremajaan  kulit.
Pori-pori  terbuka  boleh  disembunyikan  dengan  penggunaan  alat  solek,  tetapi  perkara  tersebut  akan  memburukkan  lagi  keadaan.  Oleh  itu,  gunakan  penyegar ( toner ) yang  bebas  alkohol  untuk  mengecilkan  liang-liang  pori  yang  terbuka  setiap  kali  selepas  mencuci  wajah.

Sabun  mandi  yang  menghasilkan  banyak  buih  akan  menghilangkan  kandungan  vitamin  semula  jadi  kult.  Jadi,  pilih  sabun  yang  kaya  dengan  bahan  pelembap  tetapi  kurang  berbuih  bagi  memastikan  kulit  kamu  sentiasa  mendapat  vitamin  yang  diperlukan  setiap  hari  untuk  kekal  lembut.

Belajar  untuk  membezakan  antara  solekan  siang  dan  malam  serta  acara  yang  mahu  disertai.  Kesilapan  yang  sering  dilakukan  adalah  kebanyakan  wanita  tidak  dapat  membezakan  warna-warna  yang  sesuai  untuk  solekan  siang  atau  malam.
Untuk  solekan  siang,  gunakan  warna-warna  cerah  dan  keemasan  manakala  solekan  malam  lebih  gelap  seperti  coklat,  ungu  dan  biru  bagi  menyerlahkan  keanggunan  kamu.